“Yazmak iletişim kurmak değil direnmektir.” Direnmek neşe verir.

14 Şubat 2014 Cuma

"Öyleyse, bir bakıma en genel anlamıyla patronluk, esir almak demektir ve kapitalist sömürü dışında, günümüzde anlam taşıyan başka alanlarda da bu durumların dışavurumları görülebilir: STK yöneticilerinin, önder sıfatıyla, aktivistlerin faaliyetlerinin sonuçlarını kendine mal etmesi, üniversitede ensesi kalın hocanın asistanların yaptıklarını, sanatçının da yardımcılarının yaptıklarını kendine mal etmesi... -bunlar kapitalist girişime dahil değildir, hedeflerinin de finansal kazançla hiçbir alakası yoktur. Ama bu kişiler de patrondur; genel anlamda patron'un özgül örnekleridir ve herhangi bir efendi-arzunun hizmetine koşulmuş tebanın çabasını esir alırlar." Frédéric Lordon - Kapitalizm, Arzu ve Kölelik