“Yazmak iletişim kurmak değil direnmektir.” Direnmek neşe verir.

8 Mart 2013 Cuma

kadın ya da erkek kavramları üzerinden düşünmeyi anlamlı bulmuyorum.
kadınlık ya da erkeklik kavramları üzerinden düşünmeyi anlamlı buluyorum.
bir erkek kadınlığı içinde barındırır. bir kadın da erkekliği.
bu durumda erkek ve kadın ayrımını terk etmediğimiz sürece devrimci bir alan oluşturamayız.
kadın-oluş ya da erkek-oluş diyebiliriz.
önce 'dünya kadınlık günü'nü kutlayabiliriz.
sonra sekiz mart'ı hepten unutabiliriz.
unutmaktan ayrımın ortadan kalkmasının sonucu olarak kendiliğinden bir yok oluşu anlıyorum.
spinoza'nın etkisini üzerinde hissediyorum.
onu kötü bir şekide taklit ederek yazıyorum.
bunu daha yazarken bile fark ediyorum.
meselemize dönersek.
kadın ve erkek vardır, ancak bu kategorik ayrım terk edilmelidir.
kadınlık ve erkeklik üzerinden yeni bir toplumsallık kurulmalıdır.
sonra o da terk edilmelidir.
özne ortadan kalkmalıdır.
daha doğru bir ifadeyle öznenin ortada olmadığı fark edilmelidir.

-heee oldu tamam