“Yazmak iletişim kurmak değil direnmektir.” Direnmek neşe verir.

21 Eylül 2011 Çarşamba

Silahlar tüketildikleri anda yok oluyorlar, hatta yanlarında sermaye yatırımlarını da götürüyorlar. Gelsin yeni yatırımlar. Üretilsin yeni silahlar. Savaş zamanları en üretken dönemindeki insanlar bir anlamda kontrol altındalar. Bir yandan da sayıları azalıyor. Gelsin yeni çocuklar, kurulsun aileler. İnsanlar korku içinde, evlerinde oturuyorlar. Gelsin yeni diziler. İçinde olduğumuz savaşı sadece kapitalizme bağlayacak değiliz. Ancak, aşk örgütlenmektir, bir düşünün abiler.

Ve silah abiler, kapitalizm için 'ideal meta'dır. İdeal metaya ortak, olmayın.